הבדלים בין גרסאות בדף "List of open YouTube channels in NetFree"

מתוך ויקי נטפרי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
(Hebrew)
שורה 12: שורה 12:
 
====Hebrew====
 
====Hebrew====
 
#[https://www.youtube.com/channel/UCfFIhwuFV1p53osbToWUs2Q Divrei Meir - Harav Meir Sender]
 
#[https://www.youtube.com/channel/UCfFIhwuFV1p53osbToWUs2Q Divrei Meir - Harav Meir Sender]
 +
#[https://www.youtube.com/watch?v=oPELNFcnqYQ Rabbi Yishai Zergari]
 +
#[https://www.youtube.com/channel/UCWe7xzlyJQQQz8r_l6Tba2w Rabbi Winkler]
 
#[https://www.youtube.com/channel/UCMAdVBOcREKZtj6SHpLf8IA/videos Emet Luamito]
 
#[https://www.youtube.com/channel/UCMAdVBOcREKZtj6SHpLf8IA/videos Emet Luamito]
 
#[https://www.youtube.com/channel/UCRhK2an_RUTlQ9verMU1XWw Harav Daniel Zar]
 
#[https://www.youtube.com/channel/UCRhK2an_RUTlQ9verMU1XWw Harav Daniel Zar]

גרסה מ־08:37, 27 במרץ 2020

לעברית לחצו כאן

To switch from edit view to read view

To search in the Wiki

Home page > Sites open in NetFree In a special way > Using the YouTube site with NetFree > List of open YouTube channels in NetFree ‎‎


The information of this page can also be found here: Torah channels in NetFree.
Do not add channels on this page that are not Shiurei Torah, for other channels see here.

List of video channels opened in NetFree, according to the Policies:

תוכן עניינים

Hebrew

 1. Divrei Meir - Harav Meir Sender
 2. Rabbi Yishai Zergari
 3. Rabbi Winkler
 4. Emet Luamito
 5. Harav Daniel Zar
 6. Harav Michael Shmuel Rabia
 7. Harav Jacob Meir Schechter
 8. Live Broadcasting Hayazdim
 9. Chayei olam - Lessons of Rabbi Uziyahu Elchorat shlita
 10. Daily chizuk (translated into Hebrew) - From the shiurim of Rabbi Yoel Roth shlita
 11. Yeshivat Ha-Mishar - Rav Benayahu Shmueli's shiur
 12. Moreshet Maran
 13. Satellite of Maran
 14. Mesilat Yesharim - Shiuri Rav Shlomo Moshe Amar shlita
 15. Daf Yomi interesting (מובן מעניין)
 16. Yeshivat Ashrei Ha'ish (אשרי האיש) - Shiurim of Rabbi Yosef ben Porat shlita
 17. Fuel for the Soul (דלק לנשמה) - Shiurim by Rabbi Chanania Mizrachi Shlit"a
 18. Betler- Lessons from Breslev Rabbis and speakers
 19. Lessons of Rabbi David Moshe Blau shlita
 20. Shiurei Chassidus and Halacha - Chabad (English, Yiddish and Lashon Kodesh)
 21. Rabbi Yoram Abergel zt "l
 22. Harav Alon Kohen Shita - הדרת מלך אזור
 23. Kav ha'halacha h'sefaradi
 24. Shiurei Torah
 25. "Dirshu" organization
 26. Rabbi Eyal Amrami - The Official Channel
 27. Rabbi Meir David Shmueli shlita
 28. ישיבת כסא רחמים - הרב מאיר מאזוז שליט"א
 29. ישיבת כנסת אברהם
 30. גל עיני - הרב יצחק גינזבורג שליט"א
 31. הרב אהרון לוי
 32. הלכה יומית בוידאו
 33. הרב צבי חלמיש שליט"א
 34. תהילת ה'
 35. ידידי ישיבת נהר שלום
 36. הרב יחזקאל ניסים שליט"א
 37. כולל חזון עובדיה מושב בן זכאי
 38. Concepts in Judaism - by Eyal Levy
 39. Shuvi hshulamit Institute - Shiurim of Rabbi Yoram Sri Shlita
 40. Chizuk hayomi
 41. Rabbi Mordechai David Neugershel
 42. Live broadcast from the Eliyahu Hanovi Shuel
 43. Alfai Yehuda- Torah distribution in the Yemenite tradition
 44. Precious pearls from Rabbi Benyahu Shmueli Shlita
 45. Amuna & Bitochen - from theory in fact
 46. Shiurim by Rabbi Rafael Greiniman
 47. Rabbi Moshe Landa
 48. Kollel Daat Shlomo
 49. Rabbi Yehuda Leib Nachmanson
 50. Kviuta
 51. Harav Yosef Mograbi
 52. Daf Hayomu Zohar - Harav Yosef Shmueli
 53. Kehilas Toran Chaim - Harav Erez Ramati
 54. The Museoff Shul
 55. Harav Reuven Golan
 56. Daf Hayomi- Harav Matzliach Mazuz
 57. Daf Hayomi- Harav Benyahu Shmueli
 58. Harav Shemuel Chai Mizrachi
 59. Harav Binyomin Kowalski
 60. Breslev city
 61. Daf Hayomi- Harav Benyahu Shmueli

Yiddish

 1. Shiurei Chassidus and Halacha - Chabad
 2. Daily chizuk in Yiddish - From the shiurim of Rabbi Yoel Roth shlita
 3. Breslev Center - Rabbi Yoel Roth shiurim in Yiddish
 4. Torah today - Harav Shimon samp
 5. Hashiur Hayomi - Harav Yoel Roth

English

 1. Shiurei Chassidus and Halacha - Chabad
 2. Breslev Center - Rabbi Yoel Roth shiurim in English
 3. Yeshivat Tiferet Chaim
 4. The Baal Shem Tov Library
 5. Daf Jayomi - Harav Eliyah Stefanski

French

 1. Torah lessons in French - Yeshivat Torah MiTzion
 2. MPTorah
 3. Yéchiva Knesset Avraham
 4. Harav Eliyahu Amsalam

Russian

 1. Beirot yitzcock Foundation