הבדלים בין גרסאות בדף "List of open YouTube channels in NetFree"

מתוך ויקי נטפרי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
שורה 14: שורה 14:
 
#[https://www.youtube.com/channel/UCMAdVBOcREKZtj6SHpLf8IA/videos Emet Luamito]
 
#[https://www.youtube.com/channel/UCMAdVBOcREKZtj6SHpLf8IA/videos Emet Luamito]
 
#[https://www.youtube.com/channel/UCRhK2an_RUTlQ9verMU1XWw Harav Daniel Zar]
 
#[https://www.youtube.com/channel/UCRhK2an_RUTlQ9verMU1XWw Harav Daniel Zar]
 +
#[https://www.youtube.com/channel/UC3EQautznUo7kMl7UTiQVzg Harav Michael Shmuel Rabia]
 +
#[https://www.youtube.com/channel/UC3VfUK5GSpf3-GwhbDE9gqw Harav Jacob Meir Schechter]
 
#[https://www.youtube.com/channel/UCzfDH06s9l74j37DvqMUycg Live Broadcasting Hayazdim]
 
#[https://www.youtube.com/channel/UCzfDH06s9l74j37DvqMUycg Live Broadcasting Hayazdim]
 
#[https://www.youtube.com/channel/UCD1ZSlgX-5Suv-o0Wm-MEVA Chayei olam - Lessons of Rabbi Uziyahu Elchorat shlita]
 
#[https://www.youtube.com/channel/UCD1ZSlgX-5Suv-o0Wm-MEVA Chayei olam - Lessons of Rabbi Uziyahu Elchorat shlita]

גרסה מ־06:16, 18 במרץ 2020

לעברית לחצו כאן

To switch from edit view to read view

To search in the Wiki

Home page > Sites open in NetFree In a special way > Using the YouTube site with NetFree > List of open YouTube channels in NetFree ‎‎


The information of this page can also be found here: Torah channels in NetFree.
Do not add channels on this page that are not Shiurei Torah, for other channels see here.

List of video channels opened in NetFree, according to the Policies:

Hebrew

 1. Divrei Meir - Harav Meir Sender
 2. Emet Luamito
 3. Harav Daniel Zar
 4. Harav Michael Shmuel Rabia
 5. Harav Jacob Meir Schechter
 6. Live Broadcasting Hayazdim
 7. Chayei olam - Lessons of Rabbi Uziyahu Elchorat shlita
 8. Daily chizuk (translated into Hebrew) - From the shiurim of Rabbi Yoel Roth shlita
 9. Yeshivat Ha-Mishar - Rav Benayahu Shmueli's shiur
 10. Moreshet Maran
 11. Satellite of Maran
 12. Mesilat Yesharim - Shiuri Rav Shlomo Moshe Amar shlita
 13. Daf Yomi interesting (מובן מעניין)
 14. Yeshivat Ashrei Ha'ish (אשרי האיש) - Shiurim of Rabbi Yosef ben Porat shlita
 15. Fuel for the Soul (דלק לנשמה) - Shiurim by Rabbi Chanania Mizrachi Shlit"a
 16. Betler- Lessons from Breslev Rabbis and speakers
 17. Lessons of Rabbi David Moshe Blau shlita
 18. Shiurei Chassidus and Halacha - Chabad (English, Yiddish and Lashon Kodesh)
 19. Rabbi Yoram Abergel zt "l
 20. Harav Alon Kohen Shita - הדרת מלך אזור
 21. Kav ha'halacha h'sefaradi
 22. Shiurei Torah
 23. "Dirshu" organization
 24. Rabbi Eyal Amrami - The Official Channel
 25. Rabbi Meir David Shmueli shlita
 26. ישיבת כסא רחמים - הרב מאיר מאזוז שליט"א
 27. ישיבת כנסת אברהם
 28. גל עיני - הרב יצחק גינזבורג שליט"א
 29. הרב אהרון לוי
 30. הלכה יומית בוידאו
 31. הרב צבי חלמיש שליט"א
 32. תהילת ה'
 33. ידידי ישיבת נהר שלום
 34. הרב יחזקאל ניסים שליט"א
 35. כולל חזון עובדיה מושב בן זכאי
 36. Concepts in Judaism - by Eyal Levy
 37. Shuvi hshulamit Institute - Shiurim of Rabbi Yoram Sri Shlita
 38. Chizuk hayomi
 39. Rabbi Mordechai David Neugershel
 40. Live broadcast from the Eliyahu Hanovi Shuel
 41. Alfai Yehuda- Torah distribution in the Yemenite tradition
 42. Precious pearls from Rabbi Benyahu Shmueli Shlita
 43. Amuna & Bitochen - from theory in fact
 44. Shiurim by Rabbi Rafael Greiniman
 45. Rabbi Moshe Landa
 46. Kollel Daat Shlomo
 47. Rabbi Yehuda Leib Nachmanson
 48. Kviuta
 49. Harav Yosef Mograbi
 50. Daf Hayomu Zohar - Harav Yosef Shmueli
 51. Kehilas Toran Chaim - Harav Erez Ramati
 52. The Museoff Shul
 53. Harav Reuven Golan
 54. Daf Hayomi- Harav Matzliach Mazuz
 55. Daf Hayomi- Harav Benyahu Shmueli
 56. Harav Shemuel Chai Mizrachi
 57. Harav Binyomin Kowalski
 58. Breslev city
 59. Daf Hayomi- Harav Benyahu Shmueli

Yiddish

 1. Shiurei Chassidus and Halacha - Chabad
 2. Daily chizuk in Yiddish - From the shiurim of Rabbi Yoel Roth shlita
 3. Breslev Center - Rabbi Yoel Roth shiurim in Yiddish
 4. Torah today - Harav Shimon samp
 5. Hashiur Hayomi - Harav Yoel Roth

English

 1. Shiurei Chassidus and Halacha - Chabad
 2. Breslev Center - Rabbi Yoel Roth shiurim in English
 3. Yeshivat Tiferet Chaim
 4. The Baal Shem Tov Library
 5. Daf Jayomi - Harav Eliyah Stefanski

French

 1. Torah lessons in French - Yeshivat Torah MiTzion
 2. MPTorah
 3. Yéchiva Knesset Avraham
 4. Harav Eliyahu Amsalam

Russian

 1. Beirot yitzcock Foundation