הבדלים בין גרסאות בדף "Security certificate"

מתוך ויקי נטפרי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
שורה 44: שורה 44:
 
*[[קובץ:good-sonic-logo.png|20px|לא ממוסגר]]   [[?]]
 
*[[קובץ:good-sonic-logo.png|20px|לא ממוסגר]]   [[?]]
 
*[[קובץ:Bluestacks.png|20px|לא ממוסגר]]   [[?]]
 
*[[קובץ:Bluestacks.png|20px|לא ממוסגר]]   [[?]]
*[[קובץ:Mementodatabase-logo.png|20px|לא ממוסגר]]   [[?]]
 
 
*[[קובץ:Sabre-Red-Workspace.png|20px|לא ממוסגר]]   [[Installation of certificate in Sabre Red Workspace|Sabre Red Workspace]]
 
*[[קובץ:Sabre-Red-Workspace.png|20px|לא ממוסגר]]   [[Installation of certificate in Sabre Red Workspace|Sabre Red Workspace]]
  
שורה 102: שורה 101:
 
**[[קובץ:phpstorm.png|20px|לא ממוסגר]]   [[Installation of certificate in PhpStorm|PhpStorm]]
 
**[[קובץ:phpstorm.png|20px|לא ממוסגר]]   [[Installation of certificate in PhpStorm|PhpStorm]]
 
**[[קובץ:Mementodatabase-logo.png|20px|לא ממוסגר]]   [[?|Memento Database]]
 
**[[קובץ:Mementodatabase-logo.png|20px|לא ממוסגר]]   [[?|Memento Database]]
 +
**[[קובץ:Visual-paradigm.png|20px|לא ממוסגר]]   [[Installation of certificate for visual-paradigm|visual-paradigm]]
 +
**[[קובץ:Sabre-Red-Workspace.png|20px|לא ממוסגר]]   [[Installation of certificate in Sabre Red Workspace|Sabre Red Workspace]]
  
 
====PHP====
 
====PHP====

גרסה מ־06:08, 6 בנובמבר 2019

לעברית לחצו כאן

To switch from edit view to read view

To search in the Wiki

Home page > Security certificate ‎‎


A security certificate is a small data file that allows the web browser to verify that the server it is communicating with has been checked and signed by the issuer of the Security certificate on which we rely.

NetFree users need to install a Security certificate so that NetFree can filter the secure sites, see here for more details.

Without installing the Security certificate, the sites will still be filtered, but the computer will refuse to enter them because it does not trust the signature of the site that changed after filtering.

Please note that each Netfree Internet provider has its own Security certificate. If you change a provider, you will need to reinstall the Security certificate.
Here you can download a Security certificate from any provider.


Note: If you have installed the security certificate and http://netfree.link/start#/auto-check-problems Auto troubleshooter] did not find any problem, But there is still an error with the Security certificate see Possible problems with installing a certificate and their solutions.


installation:

Standard certificate installer


Installation on different operating systems:

Installation in various software:

Installation on mobile devices:


Installation on various devices:

Installation of certificate in printers

Installation of certificate in security equipment


Advanced installation for developers:

Tools

Text editors

Development environments

Javascript

Python

Java (And Java-based software)

PHP

Various


Uninstalling Security certificate:

Uninstalling security certificate in windows operating system