דרישות מספק אינטרנט שרוצה לספק נטפרי

מתוך ויקי נטפרי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

For English click here

למעבר מתצוגת עריכה לתצוגת קריאה

עמוד ראשי > מדיניות > דרישות מספק אינטרנט שרוצה לספק נטפרי

‎‎


אלו דרישות כלליות מספק אינטרנט שמעוניין לספק מסלולי גלישה עם סינון נטפרי:

  • הספק לא יחוייב לשלם כל תמורה כספית לנטפרי.
  • נטפרי לא תחוייב לשלם כל תמורה כספית לספק.
  • הספק יאחסן שרת סינון של נטפרי על חשבונו לפי הדרישות הטכניות מנטפרי בכדי שישמש כ-GW עבור הסינון. הספק יספק את האינטרנט ואת כל המשאבים הנדרשים לפעולת השרת על חשבונו.
  • עקב הצורך לזהות את המשתמש באופן ייחודי לצורך תשלום לנטפרי וכן לצורך הגדרות סינון, הספק יקצה לכל קו IP קבוע ייחודי (אפשרי גם IP פנימי), או יסדר פתרון אחר לזיהוי ייחודי של כל קו.
  • הספק יקפיד לדאוג שגם לאחר ניתוק הקו, ה-IP הייחודי לא יינתן למשתמש אחר בנטפרי.
  • בכל מקרה בו הספק ירצה לפרסם את השירות, נטפרי לא תשתתף בעלות הפרסום.
  • כל פרסום שנטפרי תופיע בו, או כזה הקשור למסלול של נטפרי בצורה כל שהיא, מותנה בקבלת אישור מראש מנטפרי על הפרסום והיקפו.
  • כל ספק שמעוניין להצטרף ולספק שירות של נטפרי, הוא על דעת זה שאין כל בלעדיות או מגבלה לנטפרי לצרף ספקים נוספים.
  • לפי דרישות הועדה הרוחנית של נטפרי, בחיבור סלולרי הספק יחסום את השיחות ואת הSMS. ובכדי להקשות על מעבר לאינטרנט לא מסונן, סים שהוגדר על מסלול נטפרי הספק לא יגדיר אותו על מסלול אחר. וב-ADSL משתמש וסיסמה שהוגדרו על מסלול נטפרי לא יוגדרו על מסלול אחר.

האמור לעיל, אינו מהווה הסכם או חלק ממנו, אלא ידיעה כללית עבור ספקים שמעוניינים במידע בסיסי על שיתוף פעולה עם נטפרי.


  • ספק המעוניין להצטרף יכול לפנות לדוא"ל m@netfree.link