התקנת תעודה ע"י שורת הפקודה בסביבת Windows

מתוך ויקי נטפרי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

For English click here למעבר מתצוגת עריכה לתצוגת קריאה

עמוד ראשי > תעודת האבטחה > התקנת תעודה ע"י שורת הפקודה בסביבת Windows ‎‎


התקנה דרך קובץ bat

הורד את הקובץ מפה. http://netfree.link/dl/windowsCertInstallNetFree.bat [1]

והרץ אותו.


התקנה דרך Powershell [2]

בחלון powershell, הדביקו את הפקודות הבאות:

  wget http://netfree.link/netfree-ca.crt -OutFile c:\netfree-ca.crt;
  Import-Certificate -FilePath c:\netfree-ca.crt -CertStoreLocation cert:\LocalMachine\root

התקנה דרך registry ללקוחות 019

להעתיק את השורות הבאות לקובץ עם סיומת REG:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\ROOT\Certificates\4BAE1573F2430266355BCECDC67A0C85ADD64BFF]
"Blob"=hex:5c,00,00,00,01,00,00,00,04,00,00,00,00,08,00,00,19,00,00,00,01,00,\
 00,00,10,00,00,00,5e,38,79,55,88,bb,0f,9e,3a,97,a8,83,5e,c4,1d,9e,0f,00,00,\
 00,01,00,00,00,20,00,00,00,28,18,c0,ed,cc,2e,6a,2c,26,73,a9,bc,03,9f,a7,b4,\
 ff,5d,3b,71,b1,ab,26,a7,c6,df,7e,83,7c,56,52,97,03,00,00,00,01,00,00,00,14,\
 00,00,00,4b,ae,15,73,f2,43,02,66,35,5b,ce,cd,c6,7a,0c,85,ad,d6,4b,ff,14,00,\
 00,00,01,00,00,00,14,00,00,00,b4,ba,49,0f,72,52,e9,83,e0,ed,54,25,da,02,ab,\
 3c,90,72,13,27,04,00,00,00,01,00,00,00,10,00,00,00,d2,0f,cd,e7,58,39,81,c4,\
 2d,1e,44,b1,16,b4,61,b8,20,00,00,00,01,00,00,00,c7,03,00,00,30,82,03,c3,30,\
 82,02,ab,a0,03,02,01,02,02,09,00,9b,d2,ab,ea,21,f0,5e,be,30,0d,06,09,2a,86,\
 48,86,f7,0d,01,01,0b,05,00,30,78,31,0b,30,09,06,03,55,04,06,13,02,49,4c,31,\
 0f,30,0d,06,03,55,04,08,0c,06,69,73,72,61,65,6c,31,12,30,10,06,03,55,04,07,\
 0c,09,4a,65,72,75,73,61,6c,65,6d,31,10,30,0e,06,03,55,04,0a,0c,07,4e,65,74,\
 46,72,65,65,31,15,30,13,06,03,55,04,0b,0c,0c,6e,65,74,66,72,65,65,2e,6c,69,\
 6e,6b,31,1b,30,19,06,03,55,04,03,0c,12,4e,65,74,46,72,65,65,20,53,69,67,6e,\
 20,2c,20,30,31,39,30,1e,17,0d,31,36,30,34,32,31,31,30,32,37,30,35,5a,17,0d,\
 32,36,30,32,32,38,31,30,32,37,30,35,5a,30,78,31,0b,30,09,06,03,55,04,06,13,\
 02,49,4c,31,0f,30,0d,06,03,55,04,08,0c,06,69,73,72,61,65,6c,31,12,30,10,06,\
 03,55,04,07,0c,09,4a,65,72,75,73,61,6c,65,6d,31,10,30,0e,06,03,55,04,0a,0c,\
 07,4e,65,74,46,72,65,65,31,15,30,13,06,03,55,04,0b,0c,0c,6e,65,74,66,72,65,\
 65,2e,6c,69,6e,6b,31,1b,30,19,06,03,55,04,03,0c,12,4e,65,74,46,72,65,65,20,\
 53,69,67,6e,20,2c,20,30,31,39,30,82,01,22,30,0d,06,09,2a,86,48,86,f7,0d,01,\
 01,01,05,00,03,82,01,0f,00,30,82,01,0a,02,82,01,01,00,e5,6a,bc,cc,0a,96,ec,\
 a1,80,35,77,db,83,d0,a4,f2,bc,78,9c,f8,d2,91,ea,e5,48,f4,bf,c8,d1,15,6b,f2,\
 fc,1e,e9,43,ab,f1,95,31,16,8f,68,bf,91,a8,8e,06,42,de,8b,79,00,26,8f,51,59,\
 4b,4d,6b,41,02,13,35,1b,20,e8,c8,4d,ac,f8,44,36,18,38,f2,b8,c5,34,8c,6e,12,\
 73,2f,21,fc,9d,28,61,94,da,61,57,70,cb,50,f4,8a,11,49,ee,0e,60,4d,c2,28,31,\
 b4,a5,8c,df,5e,18,7e,4d,6d,07,e0,a2,aa,8c,ee,a6,8c,f9,8c,70,d8,db,b2,da,4a,\
 bc,e3,c5,83,a5,ee,e5,e9,ba,86,fb,50,08,a0,b4,57,9e,75,58,a5,a6,35,08,87,3a,\
 9c,11,75,52,1d,6d,60,6f,dd,2e,71,88,ee,6d,65,58,a0,1a,91,09,d6,02,de,f1,6f,\
 99,9f,6a,33,72,9b,e1,fa,6d,fc,41,26,74,03,50,d5,3f,94,de,ff,ba,bd,2f,7f,81,\
 3e,e6,fc,93,3d,c2,e8,69,cd,2b,9e,3b,b9,c3,39,1c,19,8e,cc,dc,0d,96,e6,47,55,\
 4b,1e,84,22,dc,d0,8f,7a,e5,67,78,65,15,17,5d,e7,a8,ec,18,9b,8d,12,3a,99,02,\
 03,01,00,01,a3,50,30,4e,30,1d,06,03,55,1d,0e,04,16,04,14,b4,ba,49,0f,72,52,\
 e9,83,e0,ed,54,25,da,02,ab,3c,90,72,13,27,30,1f,06,03,55,1d,23,04,18,30,16,\
 80,14,b4,ba,49,0f,72,52,e9,83,e0,ed,54,25,da,02,ab,3c,90,72,13,27,30,0c,06,\
 03,55,1d,13,04,05,30,03,01,01,ff,30,0d,06,09,2a,86,48,86,f7,0d,01,01,0b,05,\
 00,03,82,01,01,00,4e,18,48,be,43,7f,1e,c1,46,ee,36,87,97,cc,b2,1f,72,32,bc,\
 75,fe,2e,b2,2d,27,28,51,69,0e,31,00,bc,c6,96,51,82,2d,6b,cd,d7,97,b6,49,62,\
 13,75,79,dc,77,89,cc,53,b5,51,54,6d,64,0a,25,fa,1f,9e,49,87,55,3f,0e,66,47,\
 99,42,36,1c,18,5f,ff,69,62,14,d2,97,28,33,9e,1e,0e,2e,f8,52,33,83,3b,88,73,\
 4c,fe,46,fc,0f,a7,0f,48,54,b8,a8,3d,ee,a5,6d,a2,1c,e7,ef,34,90,ef,e6,c0,9c,\
 10,66,81,1a,a9,3c,8b,d5,48,e7,eb,d7,28,b2,26,69,89,81,77,c6,dc,64,7c,15,84,\
 59,ee,d7,90,bb,a7,2e,aa,95,0e,83,04,18,ca,be,31,4c,4e,f8,99,e0,bf,48,ff,ed,\
 d4,a2,d7,fd,5e,a2,f3,67,ad,5e,18,78,5d,85,96,fa,b6,c5,8d,5a,08,a3,bf,72,87,\
 2f,e6,fe,f0,e7,01,26,f1,f3,05,43,02,9c,4f,b4,1c,0b,1f,bf,9e,4c,77,af,4b,43,\
 1f,13,bb,a2,0e,f1,af,ca,5e,b4,22,be,50,ba,b0,2f,6f,21,6b,85,34,97,e9,0b,17,\
 46,51,88,6e,47,36,2e,87,8f,a3,a2,f4התקנה דרך registry ללקוחות RL

להעתיק את השורות הבאות לקובץ עם סיומת REG:

 Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\ROOT\Certificates\54C4970DF52B7FFA70DD011877AA00D56C81FC53]
"Blob"=hex:04,00,00,00,01,00,00,00,10,00,00,00,c7,16,b8,07,a6,22,76,22,68,c0,\
 9f,12,5c,25,ca,a3,0f,00,00,00,01,00,00,00,20,00,00,00,88,a1,8c,4b,b1,fe,90,\
 70,47,12,a1,48,75,2c,b6,9b,ad,06,f6,b6,f4,83,04,5c,49,eb,3c,fc,1b,ec,62,be,\
 14,00,00,00,01,00,00,00,14,00,00,00,1b,d4,7f,47,e5,c6,20,86,97,1a,ce,f8,07,\
 6f,89,36,aa,24,6b,b9,19,00,00,00,01,00,00,00,10,00,00,00,05,9c,4a,5c,b8,37,\
 55,da,cb,65,92,85,c3,b2,ef,9b,03,00,00,00,01,00,00,00,14,00,00,00,54,c4,97,\
 0d,f5,2b,7f,fa,70,dd,01,18,77,aa,00,d5,6c,81,fc,53,5c,00,00,00,01,00,00,00,\
 04,00,00,00,00,08,00,00,20,00,00,00,01,00,00,00,d3,03,00,00,30,82,03,cf,30,\
 82,02,b7,a0,03,02,01,02,02,09,00,d2,63,57,71,ee,2e,55,6a,30,0d,06,09,2a,86,\
 48,86,f7,0d,01,01,0b,05,00,30,7e,31,0b,30,09,06,03,55,04,06,13,02,49,4c,31,\
 0f,30,0d,06,03,55,04,08,0c,06,69,73,72,61,65,6c,31,12,30,10,06,03,55,04,07,\
 0c,09,6a,65,72,75,73,61,6c,65,6d,31,10,30,0e,06,03,55,04,0a,0c,07,4e,65,74,\
 46,72,65,65,31,19,30,17,06,03,55,04,0b,0c,10,6e,65,74,66,72,65,65,2e,36,31,\
 33,6d,2e,6f,72,67,31,1d,30,1b,06,03,55,04,03,0c,14,4e,65,74,46,72,65,65,20,\
 53,69,67,6e,20,2c,52,4c,20,49,53,50,30,1e,17,0d,31,34,31,31,31,35,32,33,31,\
 36,35,34,5a,17,0d,32,34,30,39,32,33,32,33,31,36,35,34,5a,30,7e,31,0b,30,09,\
 06,03,55,04,06,13,02,49,4c,31,0f,30,0d,06,03,55,04,08,0c,06,69,73,72,61,65,\
 6c,31,12,30,10,06,03,55,04,07,0c,09,6a,65,72,75,73,61,6c,65,6d,31,10,30,0e,\
 06,03,55,04,0a,0c,07,4e,65,74,46,72,65,65,31,19,30,17,06,03,55,04,0b,0c,10,\
 6e,65,74,66,72,65,65,2e,36,31,33,6d,2e,6f,72,67,31,1d,30,1b,06,03,55,04,03,\
 0c,14,4e,65,74,46,72,65,65,20,53,69,67,6e,20,2c,52,4c,20,49,53,50,30,82,01,\
 22,30,0d,06,09,2a,86,48,86,f7,0d,01,01,01,05,00,03,82,01,0f,00,30,82,01,0a,\
 02,82,01,01,00,da,01,2f,e5,2d,18,24,56,2b,59,23,49,24,d8,6d,05,13,7d,21,fc,\
 85,86,1f,e5,34,2a,36,2b,c0,ca,92,ad,c2,14,2b,61,1c,00,d9,bb,5b,fd,81,10,1a,\
 f4,dc,42,ef,0a,ec,98,af,f0,05,3c,28,57,07,07,2a,bc,6b,9b,1b,7f,be,ce,9b,c1,\
 96,7b,f7,f4,f0,28,30,3d,02,bd,d2,63,a6,ef,b0,3b,e2,8f,4f,f9,dd,fa,d1,a0,08,\
 54,27,07,45,93,09,64,20,dd,03,34,95,af,f2,7d,f1,02,82,11,04,8d,e9,3b,17,04,\
 f3,dd,10,d9,10,f0,fb,27,5c,e0,e2,20,11,32,1e,97,7b,c3,a9,ee,da,4d,74,e3,6f,\
 b0,49,8e,a2,18,4d,ff,56,69,dd,e0,99,31,a9,45,3a,0d,84,2d,24,c9,0b,a4,30,dd,\
 97,c5,81,e1,2b,ff,a3,8e,82,ff,3b,db,dc,77,76,4b,69,89,58,6d,06,d3,fd,47,7a,\
 dc,27,c8,ca,f0,7e,01,29,2a,9d,11,85,04,84,2d,b6,4c,d5,ac,f1,cf,7d,19,21,33,\
 e0,ba,06,54,5f,bf,49,e3,b7,d1,e5,e6,32,63,ad,e5,97,4a,bc,9d,e6,24,b0,55,55,\
 3a,56,d1,e8,e9,36,45,b5,4c,00,ff,02,03,01,00,01,a3,50,30,4e,30,1d,06,03,55,\
 1d,0e,04,16,04,14,1b,d4,7f,47,e5,c6,20,86,97,1a,ce,f8,07,6f,89,36,aa,24,6b,\
 b9,30,1f,06,03,55,1d,23,04,18,30,16,80,14,1b,d4,7f,47,e5,c6,20,86,97,1a,ce,\
 f8,07,6f,89,36,aa,24,6b,b9,30,0c,06,03,55,1d,13,04,05,30,03,01,01,ff,30,0d,\
 06,09,2a,86,48,86,f7,0d,01,01,0b,05,00,03,82,01,01,00,42,1f,48,77,90,34,2e,\
 f4,ee,e3,20,aa,33,ca,eb,3f,59,a9,10,12,af,e1,78,cc,5a,28,51,f6,06,7a,7c,16,\
 3c,36,4c,96,05,fc,90,93,29,5c,e8,99,66,be,bb,45,1f,87,ad,b9,09,04,94,de,ed,\
 2f,56,40,c9,70,26,39,59,d7,07,5f,5a,b1,fb,7f,b3,00,3e,50,61,29,76,a9,9d,20,\
 98,b3,f9,0f,4a,48,fe,1c,eb,85,f0,2f,db,2f,b0,ea,81,a2,e8,81,60,f5,a9,51,13,\
 b4,00,95,64,e3,69,66,5d,51,a8,a4,67,1e,b7,c8,73,32,69,81,7a,39,42,6c,35,a2,\
 ee,6b,be,44,91,0c,20,c9,29,83,a7,08,4d,ce,a6,fc,7a,da,c2,dd,e8,47,17,f2,11,\
 12,9d,a1,75,29,4e,d4,d5,e4,2b,b8,a0,72,f0,81,c7,4c,6e,9e,c8,bc,72,4e,d5,24,\
 b9,7c,ff,0e,84,e6,cd,f5,a5,6c,1c,df,93,cc,3b,17,66,a9,2f,62,7f,d3,9f,87,ce,\
 e1,8b,54,76,89,02,4b,37,37,f5,c6,aa,f5,98,b0,a9,4a,43,d1,d4,8e,60,3a,2d,94,\
 82,17,9b,3c,44,3a,6c,a6,5e,ef,92,08,6c,ca,99,1e,f6,bd,9a,2e,53,43,6e,4f


התקנה דרך CMD ללקוחות RL (למשתמש הנוכחי בלבד)

להעתיק את השורות הבאות לקובץ עם סיומת BAT:

Reg.exe add "HKCU\Software\Microsoft\SystemCertificates\Root\Certificates\54C4970DF52B7FFA70DD011877AA00D56C81FC53" /v "Blob" /t REG_BINARY /d "5c00000001000000040000000008000003000000010000001400000054c4970df52b7ffa70dd011877aa00d56c81fc53190000000100000010000000059c4a5cb83755dacb659285c3b2ef9b1400000001000000140000001bd47f47e5c62086971acef8076f8936aa246bb90f000000010000002000000088a18c4bb1fe90704712a148752cb69bad06f6b6f483045c49eb3cfc1bec62be040000000100000010000000c716b807a622762268c09f125c25caa32000000001000000d3030000308203cf308202b7a003020102020900d2635771ee2e556a300d06092a864886f70d01010b0500307e310b300906035504061302494c310f300d06035504080c0669737261656c3112301006035504070c096a65727573616c656d3110300e060355040a0c074e65744672656531193017060355040b0c106e6574667265652e3631336d2e6f7267311d301b06035504030c144e657446726565205369676e202c524c20495350301e170d3134313131353233313635345a170d3234303932333233313635345a307e310b300906035504061302494c310f300d06035504080c0669737261656c3112301006035504070c096a65727573616c656d3110300e060355040a0c074e65744672656531193017060355040b0c106e6574667265652e3631336d2e6f7267311d301b06035504030c144e657446726565205369676e202c524c2049535030820122300d06092a864886f70d01010105000382010f003082010a0282010100da012fe52d1824562b59234924d86d05137d21fc85861fe5342a362bc0ca92adc2142b611c00d9bb5bfd81101af4dc42ef0aec98aff0053c285707072abc6b9b1b7fbece9bc1967bf7f4f028303d02bdd263a6efb03be28f4ff9ddfad1a0085427074593096420dd033495aff27df1028211048de93b1704f3dd10d910f0fb275ce0e22011321e977bc3a9eeda4d74e36fb0498ea2184dff5669dde09931a9453a0d842d24c90ba430dd97c581e12bffa38e82ff3bdbdc77764b6989586d06d3fd477adc27c8caf07e01292a9d118504842db64cd5acf1cf7d192133e0ba06545fbf49e3b7d1e5e63263ade5974abc9de624b055553a56d1e8e93645b54c00ff0203010001a350304e301d0603551d0e041604141bd47f47e5c62086971acef8076f8936aa246bb9301f0603551d230418301680141bd47f47e5c62086971acef8076f8936aa246bb9300c0603551d13040530030101ff300d06092a864886f70d01010b05000382010100421f487790342ef4eee320aa33caeb3f59a91012afe178cc5a2851f6067a7c163c364c9605fc9093295ce89966bebb451f87adb9090494deed2f5640c970263959d7075f5ab1fb7fb3003e50612976a99d2098b3f90f4a48fe1ceb85f02fdb2fb0ea81a2e88160f5a95113b4009564e369665d51a8a4671eb7c8733269817a39426c35a2ee6bbe44910c20c92983a7084dcea6fc7adac2dde84717f211129da175294ed4d5e42bb8a072f081c74c6e9ec8bc724ed524b97cff0e84e6cdf5a56c1cdf93cc3b1766a92f627fd39f87cee18b547689024b3737f5c6aaf598b0a94a43d1d48e603a2d9482179b3c443a6ca65eef92086cca991ef6bd9a2e53436e4f" /f
Exit

התקנה דרך CMD ללקוחות RL (לכל משתמשי המחשב ולהרצה בשרתים)

להעתיק את השורות הבאות לקובץ עם סיומת BAT:

Reg.exe add "HKLM\Software\Microsoft\SystemCertificates\Root\Certificates\54C4970DF52B7FFA70DD011877AA00D56C81FC53" /v "Blob" /t REG_BINARY /d "5c00000001000000040000000008000003000000010000001400000054c4970df52b7ffa70dd011877aa00d56c81fc53190000000100000010000000059c4a5cb83755dacb659285c3b2ef9b1400000001000000140000001bd47f47e5c62086971acef8076f8936aa246bb90f000000010000002000000088a18c4bb1fe90704712a148752cb69bad06f6b6f483045c49eb3cfc1bec62be040000000100000010000000c716b807a622762268c09f125c25caa32000000001000000d3030000308203cf308202b7a003020102020900d2635771ee2e556a300d06092a864886f70d01010b0500307e310b300906035504061302494c310f300d06035504080c0669737261656c3112301006035504070c096a65727573616c656d3110300e060355040a0c074e65744672656531193017060355040b0c106e6574667265652e3631336d2e6f7267311d301b06035504030c144e657446726565205369676e202c524c20495350301e170d3134313131353233313635345a170d3234303932333233313635345a307e310b300906035504061302494c310f300d06035504080c0669737261656c3112301006035504070c096a65727573616c656d3110300e060355040a0c074e65744672656531193017060355040b0c106e6574667265652e3631336d2e6f7267311d301b06035504030c144e657446726565205369676e202c524c2049535030820122300d06092a864886f70d01010105000382010f003082010a0282010100da012fe52d1824562b59234924d86d05137d21fc85861fe5342a362bc0ca92adc2142b611c00d9bb5bfd81101af4dc42ef0aec98aff0053c285707072abc6b9b1b7fbece9bc1967bf7f4f028303d02bdd263a6efb03be28f4ff9ddfad1a0085427074593096420dd033495aff27df1028211048de93b1704f3dd10d910f0fb275ce0e22011321e977bc3a9eeda4d74e36fb0498ea2184dff5669dde09931a9453a0d842d24c90ba430dd97c581e12bffa38e82ff3bdbdc77764b6989586d06d3fd477adc27c8caf07e01292a9d118504842db64cd5acf1cf7d192133e0ba06545fbf49e3b7d1e5e63263ade5974abc9de624b055553a56d1e8e93645b54c00ff0203010001a350304e301d0603551d0e041604141bd47f47e5c62086971acef8076f8936aa246bb9301f0603551d230418301680141bd47f47e5c62086971acef8076f8936aa246bb9300c0603551d13040530030101ff300d06092a864886f70d01010b05000382010100421f487790342ef4eee320aa33caeb3f59a91012afe178cc5a2851f6067a7c163c364c9605fc9093295ce89966bebb451f87adb9090494deed2f5640c970263959d7075f5ab1fb7fb3003e50612976a99d2098b3f90f4a48fe1ceb85f02fdb2fb0ea81a2e88160f5a95113b4009564e369665d51a8a4671eb7c8733269817a39426c35a2ee6bbe44910c20c92983a7084dcea6fc7adac2dde84717f211129da175294ed4d5e42bb8a072f081c74c6e9ec8bc724ed524b97cff0e84e6cdf5a56c1cdf93cc3b1766a92f627fd39f87cee18b547689024b3737f5c6aaf598b0a94a43d1d48e603a2d9482179b3c443a6ca65eef92086cca991ef6bd9a2e53436e4f" /f
Exit
 1. שימו לב! הורדת התעודה דרך הלינק הזה תעבוד רק כאשר אתם מחוברים וגולשים דרך נטפרי.
 2. שימו לב! התעודה תותקן באמצעות הפעולה הזאת רק כאשר אתם מחוברים וגולשים דרך נטפרי.